Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Fibromyalgia

Fibromyalgia (lat. fibro, sidekudos, kreikka myo, lihas ja kreikka algos, kipu) on oireyhtymä, jota sairastaa huomattava osa väestöstä, arviolta noin 2-5 %.Oireistossa on keskeistä krooninen kipu, useimmiten lihaksissa, jänteissä ja nivelissä. Potilaat kuvaavat kipua kolottavana, jäytävänä, polttavana, kirvelevänä tai viiltävänä. Kipua pahentavat kylmä, kostea ja vetoinen ympäristö sekä psyykkinen stressi. Saunassa kipu lievittyy, mutta saunan jälkeen kivut pahenevat (saunakrapula). Normaalit tuntoärsykkeet voivat aiheuttaa sietämätöntä kipua (allodynia).

Muita yleisiä oireita ovat uupumus, puutuminen, turvotuksen tunne, virkistämätön uni ja kognitiiviset eli henkisen suorituskyvyn ongelmat (keskittymiskyvyttömyys, uuden oppimisen vaikeus, muistin huononeminen, engl. fibrofog) ja usein masentuneisuus tai ahdistuneisuus. Myös ärtynyt paksusuoli, levottomat jalat ja krooninen väsymysoireyhtymä sekä nivelten yliliikkuvuus ovat yleisiä fibromyalgiaa sairastavilla.

Syyt ja esiintyminen

Fibromyalgian perimmäistä syytä ei tunneta, mutta oireiston syyn on kuitenkin todettu sijaitsevan keskushermostossa. Aivojen kipua säätelevä järjestelmä sekä autonominen hermosto ovat yliherkistyneessä tilassa. Tämä on pystytty todentamaan kuvantamismenetelmillä. Tautiluokituksessa fibromyalgia on sijoitettu tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ”määrittelemättömät reumataudit”. Kyseessä ei kuitenkaan ole varsinainen tuki- ja liikuntaelinsairaus, koska oireyhtymään ei liity tulehduksellisia piirteitä eikä se aiheuta rakenteellisia kudosvaurioita.

Usein pitkäkestoinen fyysinen ja psyykkinen rasitus laukaisee geneettisesti alttiissa henkilössä kroonisen kipu- ja uupumustilan. Moni fibromyalgiapotilas pystyy osoittamaan hetken, jolloin kipu- ja uupumusoireet alkoivat. Tyypillisinä laukaisevina tekijöinä toimivat mm. vakava sairastuminen, raskas työrupeama tai psyykkinen traumatisoituminen. Kriisin ratkaisemista saattavat vaikeuttaa fibromyalgiapotilaalle tyypilliset persoonallisuuspiirteet, kuten korostunut vastuuntunto sekä vaikeus tunnistaa oma kuormittuneisuus ja jakaa sitä muille.

Sairaus on naisilla yleisempi kuin miehillä (suhde 9:1). Esiintyvyyden ero saattaa tosin olla näennäinen ja saattaa selittyä esimerkiksi hoitoon hakeutumisen eroilla.

Toteaminen

Fibromyalgian toteaminen perustuu potilaan kokemiin oireisiin ja lääkärin tekemään kliiniseen tutkimukseen. Potilaan huolellinen kuuleminen ja tarkkailu ovat keskeisin osa diagnostista prosessia. Fibromyalgiaan viittaa runsasmuotoinen oireilu, jossa hallitsevat piirteet ovat paikkaa vaihtava, usein toimintakykyä rajoittava kipu sekä koko päivän kestävä uupumus.

Fibromyalgiaa ei pystytä toteamaan perinteisillä laboratoriokokeilla. Usein tutkittaessa testataan 18 kipupistettä, joista vähintään 11 aristaessa niitä painettaessa voidaan vahvasti epäillä kyseessä olevan fibromyalgian. Tämän lisäksi kivun tulee olla kestänyt vähintään kolme kuukautta ja sitä on pitänyt esiintyä sekä ylä- että alavartalossa ja kehon molemmilla puoliskoilla.

Tautia selvitettäessä on otettava huomioon suuri joukko muita sairauksia, jotka aiheuttavat kipuoireita, kuten tulehdukselliset reumasairaudet, anemia, kilpirauhasen vajaatoiminta, lisäkilpirauhasen liikatoiminta sekä vaihdevuosiin liittyvä estrogeenivaje. Muut samanaikaiset sairaudet eivät kuitenkaan sulje pois fibromyalgian mahdollisuutta.

Hoito

Fibromyalgiaan ei ole olemassa tiettyä kaikille sopivaa ja tehokasta hoitomenetelmää, koska ilmeisesti sairauden syytkin ovat erilaiset. Potilaan omat kokemukset hoitojen vaikutuksista ovat tärkeitä. Tiedon saaminen fibromyalgiasta on hoidon perusta. Potilaan on hyvä päästä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa fibromyalgiapotilaille tarkoitetulle kuntoutuskurssille.

Fibromyalgiapotilaiden tunnistaminen ja hoito on pyrittävä järjestämään perusterveydenhuollossa. Vaikeasti oireilevien potilaiden diagnostiikan varmentaminen, ohjaus ja kuntoutuksen käynnistäminen tulisi kuitenkin järjestää erikoissairaanhoidon ohjauksessa. Fibromyalgiapotilailla on usein oheissairauksia, joiden hoitaminen erikseen on tärkeää. Asiantuntijalääkärinä toimii parhaiten reumatologian tai fysiatrian erikoislääkäri, sillä heillä on koulutuksensa perusteella parhaat edellytykset tehdä erotusdiagnostiikkaa. Fibromyalgiassa tavattavien unihäiriöiden, levottomien jalkojen, huimauksen, puutumisen, kognition heikkenemisen sekä masennuksen ja ahdistuksen erotusdiagnostiikka ja hoito voivat joskus vaatia neurologin, psykiatrin tai psykologin konsultaatiota.

Terveysliikunnan aloittaminen ja ylläpitäminen on fibromyalgiassa tärkeää, koska liikunta vaikuttaa tasapainottavasti kivunsäätelyjärjestelmän ja autonomisen hermoston toimintaan. Fibromyalgiapotilaan terveysliikunnan yksilölliseen suunniteluun kannattaa käyttää asiantuntija-apua (yksilöllinen testaus ja kuntoutumisohjelman laadinta), sillä väärin toteutettuna liikunta on tehotonta ja voi pahentaa oireita. Sopivia liikuntalajeja ovat kävely, vesiliikunta, pyöräily, tanssi ja hiihto. Tieteellistä näyttöä on erityisesti sauvakävelyn ja Pilates-harjoittelun hyödystä.

Lääkkeettömät hoitokeinot tähtäävät potilaan elämänlaadun, elämänhallinnan ja toimintakyvyn parantamiseen. Lääkehoidolla hoidetaan oireita, kuten kipua, uniongelmia ja uupumusta. Fibromyalgiaan on kokeiltu laajasti erilaisia lääkkeitä, vaikka Suomessa fibromyalgia ei ole virallinen käyttöaihe yhdellekään lääkeaineelle.

Tavanomaisimpia fibromyalgian hoidossa käytettäviä lääkkeitä ovat mielialalääkkeet, erityisesti trisykliset masennuslääkkeet, jotka pieninä annoksina nostavat kipukynnystä sekä parantavat unen laatua, sekä serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät eli SNRI-lääkkeet. Myös joitakin yleensä epilepsian hoitoon käytettäviä lääkkeitä, mm. pregabaliinia, käytetään fibromyalgian hoidossa. Tulehduskipulääkkeistä ei ole todettu olevan hyötyä, koska kipu ei ole tulehduksellista. Sen sijaan kipu- ja kuumelääke parasetamoli saattaa helpottaa kipua vaikka tästä ei ole tutkimusnäyttöä. Myös lihasrelaksantteja käytetään helpottamaan lihaskireyksiä ja -kipuja.

Lääkehoito on syytä käynnistää varovaisesti pienimmällä mahdollisella annoksella, koska lääkkeiden haitat ilmaantuvat välittömästi, mutta hyötyjä joudutaan usein odottamaan. Sopivan lääkkeen annosta voidaan asteittain suurentaa potilaan arvioimaan optimiannokseen asti. Oireiden väheneminen puoleen on jo erinomainen hoitotulos.

Ennuste

Fibromyalgiaan ei ole parantavaa hoitoa, mutta ajoissa tehty diagnoosi ja kokonaisvaltainen hoito parantavat potilaan ennustetta ja korjaavat toimintakykyä. Diagnoosi toimii tärkeänä osana hoitoa. Jokaisen potilaan hoitokokonaisuus laaditaan yksilöllisesti huolellisen potilashaastattelun ja potilaan kunnon perusteella. Kuntoutumisessa on keskeistä potilaan kouluttaminen oman oireyhtymänsä asiantuntijaksi, terveysliikunnan omaksuminen, unen laadun parantaminen sekä psyykkisten kuormitustekijöiden ratkominen ajattelu- ja käyttäytymismallien muuttamiseen perustuvan terapeuttisen työskentelyn avulla.

Mahdollisuuksien mukaan on hyvissä ajoin huolehdittava sopeutumisesta työelämään. Esimerkiksi vuorotyö tai vetoinen työympäristö ovat oireita pahentavia tekijöitä. Monet joutuvat kuitenkin hakeutumaan eläkkeelle joko samanaikaisen muun sairauden tai vaikean fibromyalgian aiheuttamien psyykkisten oireiden vuoksi.

Lopuksi

Suomessa fibromyalgia tulkitaan oireyhtymäksi, joka ei voi yksin muodostaa perustetta työkyvyttömyyseläkkeelle. Fibromyalgiapotilaan riski joutua sairauslomalle on ikä-, sukupuoli- ja ammattiverrokkien riskiin nähden kaksinkertainen, mutta fibromyalgiadiagnoosi hyväksytään vain lyhytkestoisen sairausloman perusteeksi.

Fibromyalgiapotilaan hoito on haasteellista ja vaatii ehdottoman luottamuksellisen hoitosuhteen. Yksilöllisen hoidon suunnittelun ja sen toteutuksen seurannan perusedellytys on potilaan ja lääkärin sekä muun hoitohenkilökunnan tiivis yhteistyö. Fibromyalgiapotilasta pystyy parhaiten hoitamaan perusterveydenhuollon omalääkäri.

 

Lähteet: Reumaliitto, Potilaan lääkärilehti

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?